1. Projekt zagospodarowania skwerów i wysepek ulicznych

w Łaziskach Górnych

2.04.1991

Inwestor: U.M. w Łaziskach

Gł.zleceniobiorca:Z.P.R.O. Juniprex

2. Projekt rekompozycji zieleni miejskiej w Orzeszu

12.11.1991

Inwestor: U.M. w Orzeszu

Gł.zleceniobiorca: Z.P.R.O. Juniprex

 

3. Projekt skweru. Zabrze ul.Miarki

29.05.1992

Inwestor: U.M. w Zabrzu

Gł.zleceniobiorca: EKOS, Katowice

 

4. Projekt Przebudowy Zieleni Dzielnic Koszutka i Ligota w Katowicach

09.1993

Inwestor:U.M. w Katowicach.

Gł.zleceniobiorca:Biuro Rozwoju Miasta Katowice

Współpraca: dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik, mgr inż. arch. Michał Blaski, mgr inż. arch. Ewa Pfutzner, mgr inż. Jacek Betleja

 

5. Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce

30.05.1995

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach

 

6. Projekt placu zabaw i elementów małej architektury

na pl.Reymonta w Leszczynach

21.06.1995

Inwestor:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

 

7. Projekt koncepcyjny tymczasowego zagospodarowania skweru

przy ul.Parkowej w Czerwionce

29.06.1995

Inwestor:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

Współpraca: mgr inż.S.Stanek

 

8. Projekt zieleni dla projektowanej ścieżki rowerowej

wzdłuż ul.Orlickiego w Gliwicach

5.10.1995

Inwestor:Urząd Miejski w Gliwicach

Gł.zleceniobiorca: Uniprojekt

 

9. Projekt zagospodarowania skweru u zbiegu ul.Powstańców

i ul.Jasnogórskiej w Gliwicach

30.07.1996

Inwestor:Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Współpraca: mgr inż. L.Rupniewski, mgr inż. P.Bronicki

 

10. Aktualizacja projektu technicznego zieleni DTŚ GOP na odcinku

od ul.Racławickiej w Chorzowie do ul.Brackiej w Katowicach

21.08.1996

Inwestor:DTŚ

Gł. zleceniobiorca:Hortus Tereny Zielone, sp. z o.o., Żywiec.

Współpraca: dr inż. arch. A. Bugno-Janik

 

11. Projekt przekształcania zieleni przy al.Zwycięstwa w Sosnowcu, wraz z ekspertyzą dotyczącą możliwości podjęcia takich działań

30.10.1996

Inwestor: Program UNCHS HABITAT Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej

Wykonawca zastąpił wiśnie piłkowane platanami

 

12. Projekt zieleni do projektu przebudowy Rynku w Bytomiu

08.1997

Inwestor: Urząd Miejski w Bytomiu

Gł. zleceniobiorca: M-Projekt, Bytom, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk

 

13. Projekt techniczny przebudowy zieleni w pasach przydrożnych wzdłuż ulic: Bytkowska, Oświęcimska, Zgrzebnioka, Hibnera, Cmentarna, Kilińskiego w Siemianowicach Śl.

25.11.1997

Inwestor: Urząd Miejski w Siemianowicach Śl.

 

14. Projekt zieleni i elementów małej architektury dla Osiedla Witosa w Katowicach

30.03.1998

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Załęska Hałda"

Główny zleceniobiorca: "Juniprex 3" s.c.

 

15. Zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym przy ul. Zaruby i Sępa-Szarzyńskiego, Warszawa, Gmina Ursynów - Projekt zieleni

05.1998

Inwestor: PDB ?EDBUD? Sp. z o.o.

Gł. zleceniobiorca: dr inż. arch. Janusz Olszewski - Belgia

 

16. Projekt techniczny przebudowy zieleni dla osiedla "Sośnica"

w Sośnicy

5.07.1998

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica", Gliwice

Główny zleceniobiorca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BIG", 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 326

 

17. Inwentaryzacja terenów i szaty roślinnej zieleni miejskiej i pasów przyulicznych w Zabrzu

8.1998 - 03.2001

Inwestor: UM w Zabrzu

 

18. Inwentaryzacja i projekt zieleni wzdłuż ulicy Klasztornej

w Częstochowie

04.1999

Inwestor: UM w Częstochowie

Współpraca: dr inż.arch. M.Mikoś-Rytel

 

19. Inwentaryzacja i projekt zieleni na powierzchniach trawnika

przy ul.Kilińskiego w Sosnowcu

04.1999

Inwestor: UM w Sosnowcu

Główny zleceniobiorca: Hydroprojekt Warszawa, Oddział Sosnowiec

 

20. Modernizacja i remont układów komunikacyjnych.

Rejony ul. Hagera, ul.Mikulczyckiej, ul. Ziemskiej. Projekt zieleni

11.2001

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

Gł. zleceniobiorca: Terenowy Zespół Usług Projektowych, Zabrze

 

21. Projekt zieleni w otoczeniu budynku mieszkalnego TBS

przy ul. Obroki 43 w Katowicach

01.2002

Inwestor: A.B.CoLoR Inwestprojekt, Katowice

 

22. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Placu Krakowskiego w Zabrzu

03.2002

realizacja: 08.04

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

Gł. zleceniobiorca: Terenowy Zespół Usług Projektowych, Zabrze

Współpraca: mgr inż. arch. Leszek Rupniewski

 

23. Projektu budowlano-wykonawczy renowacji zieleńca przy ul. Miłej - ul. Paderewskiego oraz zagospodarowania zielenią terenu wokół kościoła parafialnego w Zabrzu-Kończycach

Projekt: 12.2002, Realizacja 12.2008

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

Współpraca: mgr inż.arch. Lechosław Rostański

2009, Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z SARP O.Katowice - Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Kategoria Urbanistyka: Renowacja  zieleńca oraz terenów wokół Kościoła Parafialnego w Zabrzu - Kończycach

 

 

24. Projekt Rynku Bytkowskiego w Siemianowicach Śl.

ul. Wróblewskiego - Projekt zieleni

03.2003

Inwestor: Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Główny zleceniobiorca: B.I.B. INBUD, Siemianowice Śl.

 

25. Przebudowa drzewostanu ul.Wyszyńskiego i ul.Zgrzebnioka

w Zabrzu

09.2003

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

 

26. Projekt zieleńca przy ul.Gagarina i ul. Keplera w Zabrzu

06.2004

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

Współpraca: mgr inż. St. Stanek

 

27. Projekt zieleni dla skrzyżowania przy ul. Wróblewskiego

i ul. Niepodległości w Siemianowicach Śl.

19.08.06

Inwestor: Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

28. Projekt koncepcyjny szlaków rowerowych na terenie Świętochłowic

09.07

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Współautorzy: dr hab. Adam Rostański, prof. dr hab. Jacek Gorczyca, mgr Bogusław Kliś

 

29. Projekt gospodarki zielenią dla al. Korfantego w Zabrzu

05.08

Inwestor: UM w Zabrzu

 

30. Projekt zieleni dla terenu w otoczeniu bloków mieszkalnych

przy ul. Franciszkańskiej 32 w Zabrzu

08.08

Inwestor: PPUH Uniprodukt, Gliwice

 

31. Projekt zieleni dla skweru przy ul. Bankowej 14 w Katowicach

11.08

Inwestor: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

 

32. Projekt rekompozycji zieleni dla zespołu mieszkalnego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Warszawskiej

04.2009

Inwestor: PPUH Uniprodukt, Gliwice

 

33. Projekt zieleni dla terenu parkingu i zieleńca

przy ul.Niepodległości 57-59 w Siemianowicach Śląskich

11.09

Inwestor: Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

34. Projekt przebudowy zieleni dla ul.Sportowców

w Siemianowicach Śl.

12.09

Inwestor: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl.

 

35. Projekt zieleni dla zespołu mieszkalnego, komunalnego,

przy ul. Bytkowskiej w Katowicach

06.10

Inwestor: UM Katowice

Główny zleceniobiorca: CoLoR Inwestprojekt, Katowice

 

36. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania ulicy Akademickiej w Gliwicach i terenów bezpośrednio przyległych,

jako publicznej strefy pieszej. Projekt zieleni

10.2011

Inwestor: Politechnika Śląska

Główny zleceniobiorca: Biuro Projektów Wielobranżowych Robiprojekt, Gliwice

 

37. Projekt zieleni do projektu zagospodarowania terenu przed pawilonem przy ul. Wróblewskiego 65 w Siemianowicach Śląskich

04.2012

Inwestor: Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Główny zleceniobiorca: INBUD Siemianowice Śl.

 

38. Projekt wykonawczy przebudowy wejść do budynku przy ulicy Akacjowej 14-22A w Sosnowcu, należący do Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe". Projekt zieleni.

01.2015

Inwestor: PHU "JANTAR", Gliwice

Gł. zleceniobiorca: Małgorzata i Adam Zgraja Architekci, Gliwice

Współpraca:dr inż. arch. Damian Radwański

 

39. Projekt wykonawczy przebudowy wejść do budynku przy ulicy Naftowej 73  w Sosnowcu, należący do Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe". Projekt zieleni.

01.2015

Inwestor: PHU "JANTAR", Gliwice

Gł. zleceniobiorca: Małgorzata i Adam Zgraja Architekci, Gliwice

Współpraca:dr inż. arch. Damian Radwański

 

40. Projekt zieleni dla zespołu mieszkaniowego przy ul. Wańkowicza w Krakowie

02.2016

Inwestor: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa

Główny zleceniobiorca: Biuro Projektów Architektonicznych Sp. z o.o.

Współpraca: Krzysztof Rostański, Jan Pallado

 

41. Projekt zieleni do programu funkcjonalno-użytkowego dla wielopoziomowego parkingu w Sosnowcu przy ul. 3 Maja

03.2016

Główny zleceniobiorca: Biuro Projektów Wielobranżowych Robiprojekt, Gliwice

Współpraca: Krzysztof Rostański, Andrzej Kozielski

 

 

42. Koncepcja modernizacji zieleńca przy ul. Piastowskiej, Religi i Powstańców Śląskich w Zabrzu

12.2016

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

Główny zleceniobiorca: CoLoR Inwestprojekt, Katowice

Współpraca: Krzysztof Rostański, Lechosław Rostański, Magdalena Lerch

 

 

43. Projekt modernizacji zieleńca przy ul. Piastowskiej, Religi i Powstańców Śląskich w Zabrzu

07.2018

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

Główny zleceniobiorca: CoLoR Inwestprojekt, Katowice

Współpraca: Krzysztof Rostański, Lechosław Rostański, Tadeusz Czerwiński, Witold Linscheid, Edward Moroz

 

 

44. Projekt budowlany przebudowy wraz z rozbudową ul. 1 Maja w Jastrzębiu Zdroju w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej - Projekt zieleni

 10.2019

Inwestor: Urząd Miejski w Jastrzębiu Zdroju

Główny zleceniobiorca: Robiprojekt, Gliwice

Współpraca: Krzysztof Rostański, Andrzej Kozielski