1. Projekt parku Huloki w Żorach

22.10.1992

Inwestor: U.M. w Żorach

Gł.zleceniobiorca: Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych FiW Szendera

2. Analizy konserwatorskie do projektu rewaloryzacji parku Chopina w Gliwicach

12.1994

Inwestor:U.M. w Gliwicach

Gł.zleceniobiorca:P.U.T. Unitech, Gliwice

 

3. Projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku w Czerwionce

5.03.1995

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach

 

4. Projekt koncepcyjny renowacji parku przy Dworze w Leszczynach, wraz z analizami konserwatorskimi i inwentaryzacją szczegółową zieleni

4.10.1995

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach

 

5. Projekt parku w Kleczy Górnej

27.05.1992 - 8.11.1995

Inwestor prywatny

 

6. Projekt zagospodarowania parku "Pod Dębami" w Leszczynach

15.12.1995

Inwestor:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

Współpraca: mgr inż.S.Stanek, mgr inż. E.Moroz

 

7. Projekt rewaloryzacji parku  w Promnicach

3.10.1996

Inwestor:NOMA 2

 

8. Studium konserwatorsko- urbanistyczne i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku krajobrazowego w Przyszowicach

30.12.1996

Inwestor: U.M. i G. Gierałtowice

 

9. Projekt zieleni dla projektu zagospodarowania terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

28.05.1997

Gł.Zleceniobiorca: Biuro Architektoniczne UNIGRAF, Gliwice

 

10. Projekt koncepcyjny Leśnego Parku Botanicznego w Żorach

19.06.1997

Inwestor: Urząd Miejski w Żorach

 

11. Projekt nasadzeń do projektu koncepcyjnego parku w Bieruniu wraz z inwentaryzacją zieleni istniejącej

5.05.1998

Inwestor: Urząd Miasta w Bieruniu

 

12. Koncepcja zagospodarowania terenów zdegradowanych ruchem zakładu górniczego, położonych w Chełmie Śląskim przy linii kolejowej Oświęcim-Mysłowice

15.10.2000

Inwestor: Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. KWK "PIAST"

Współpraca: dr hab. Adam Rostański, mgr Grzegorz Plewniok, dr Jerzy B. Parusel, mgr inż. arch. Jerzy Pocisk-Dobrowolski

 

13. Projekt zagospodarowania terenu poprzemysłowego zlokalizowanego w Zabrzu pomiędzy ul. Lompy, ul. Ks.Skargi

i ul. Sierakowskiego

15.10.2000

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu
 

14. Projekt zagospodarowania terenu nad stawem Foryska

w Świętochłowicach

11.2002

Inwestor: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Współpraca:mgr inż.arch. Leszek Rupniewski, mgr inż.arch. Krzysztof Gorgoń, mgr inż. Adam Gralewski, prof. dr hab. Jacek Gorczyca, dr hab. Adam Rostański, inż. Stanisław Trocer

 

15. Projekt koncepcyjny Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokrem

01.2005

Inwestor: Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny.

Współautor: mgr inż.arch. Lechosław Rostański

 

16. Projekt zieleni do projektu zagospodarowania terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Ostróg" w Raciborzu

03.2005

Inwestor: Urząd Miasta Racibórz

Gł. zleceniobiorca: "Robiprojekt", Gliwice

 

17. Koncepcja zagospodarowania parku między ul. Sikorskiego

i ul. Harcerską w Świętochłowicach

10.2005

Inwestor: Urząd Miejski w Świętochłowicach

 

18. Projekt koncepcyjny i projekt techniczny zieleni dla częściowej rekonstrukcji parku im. K. Świerczewskiego w Zabrzu

12.2005

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

Współpraca: dr hab. Adam Rostański, mgr art. rzeźbiarz Tomasz Opania, inż. Stanisław Trocer

 

19. Projekt zieleni do projektu budowlanego ośrodka narciarskiego

w Parku Środula w Sosnowcu

05.2006

Inwestor: Sportowa Dolina sp. z o.o. Bytom

Główny zleceniobiorca: Agencja Rozwoju Lokalnego "Agrotur" S.A., Krupski Młyn

 

20. Koncepcja modernizacji Parku Tysiącleciaw Sosnowcu

09.2006

Inwestor: Gmina Sosnowiec

Współautorzy: dr hab. Adam Rostański, dr Andrzej Tyc, dr art. rzeźbiarz Tomasz Opania, mgr art. Iwona Buraczewska-Opania

 

21. Koncepcja modernizacji Parku przy ul.Kresowej w Sosnowcu

w kierunku parku dendrologicznego

12.2006

Inwestor: UM w Sosnowcu

 

22. Projekt zieleni dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

05.2007

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Gł. zleceniobiorca: RAr-2 Laboratorium Architektury Ruda Śląska

Współpraca: dr inż.arch. Jan Kubec

 

23. Projekt zagospodarowania Lasku Chropaczowskiego na użytek ekologiczny

08.2007

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Współautorzy: dr hab. Adam Rostański, dr hab. Jacek Gorczyca, mgr inż. arch. Leszek Rupniewski, inż. Stanisław Trocer

 

24. Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z infrastrukturą znajdującą się pomiędzy ulicami Mickiewicza, Słowackiego, Szkolną i Ogrodową w Sandomierzu

12.2007

Inwestor: Gmina Sandomierz

Współautorzy: mgr inż. Leszek Rupniewski, mgr inż. Adam Gralewski, techn. Czesław Sławiński, mgr inż. Zbigniew Rusek, inż. Marek Kurtyka, techn. Michał Łyko, inż. Krzysztof Matysik, mgr inż. Stanisław Stanek, mgr inż. Stanisław Latos, mgr inż. Andrzej Leśniak, inż. Stanisław Trocer

 

25. Rewitalizacja Parku Dworskiego przy ul. Parkowej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom

04.2008

Inwestor: Gmina Ruda Śląska

Główny zleceniobiorca: Robiprojekt, Gliwice

Współautor: mgr inż. Andrzej Kozielski

 

26. Założenia do programu funkcjonalno-przestrzennego rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany w Tychach

12.2008

Inwestor: UM Tychy

Współautor: mgr inż. Grzegorz Ratajski

 

27. Projekt renowacji ścieżek oraz Projekt zieleni dla parku Paprocany w Tychach

08.2009

Inwestor: UM Tychy

 

28. Projekt koncepcyjny parku "Eko-Uroczysko" w Katowicach

przy ul. Konduktorskiej

10.2012

Inwestor: Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o., Katowice

 

29. Odbudowa wartości przyrodniczej terenu przy stawie Kalina w Świętochłowicach

12.2012

Inwestor: U.M. w Świętochłowicach

Główny zleceniobiorca: Calla S.C. Katowice

Współpraca: mgr inż. Jolanta Gryczyńska, mgr inż. arch. kraj. Alicja Ceglarek, mgr inż. arch. kraj. Jakub Mojżeszek

 

30. Wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych kopalni „Turów”, Bełchatów.

12.2013

Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A.

Główny zleceniobiorca: Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica, Kraków

Zespół:  Dr inż. Wojciech Naworyta, Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman,                 Mgr inż. Szymon Sypniowski, Mgr inż. Marek Tylikowski, Mgr inż. Grzegorz Pacia,   Dr inż. Janusz Fiszer, Dr inż. arch. Krzysztof Rostanski, Mgr inż. arch. Grzegorz Rostanski

 Turow

31. Projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku miejskiego w Wodzisławiu Śl.

07.2015

Inwestor: Służby Komunalne Miasta, Wodzisław Śląski

 

32. Projekt krajobrazowego kształtowania terenu dla projektu rekultywacji wyrobiska w Zesławicach

09.2015

Główny zleceniobiorca: Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica, Kraków

 

 33. Studium architektoniczno-urbanistyczne dla zadania rewitalizacja terenu po przykryciu rzeki Szarlejki przy ul. Janty w Piekarach Śląskich

12.2015

Inwestor: Gmina Piekary Śląskie

Współpraca: dr inż. arch. Damian Radwański, mgr inż. arch. Milena Pudło

 

 
 

34. Studium architektoniczno-urbanistyczne dla zadania rewitalizacja terenu parku przy ul. Powstańców Śl. w Piekarach Śląskich

12.2015

Inwestor: Gmina Piekary Śląskie

Współpraca: dr inż. arch. Damian Radwański, mgr inż. arch. Magdalena Preisner, arch. Kamil Kajdas, arch. Michał Chrapek

 

 

35. Zagospodarowanie terenu położonego w Piekarach Śląskich od drogi 911 do Księżej Góry

02.2016

Inwestor: Gmina Piekary Śląskie

Współpraca: dr hab. Adam Rostański prof. nzw. UŚ

 

 

36. Projekt zagospodarowania terenu " Rybaczówka " przy ul. Toszeckiej - Budowlanch w Strzelcach Opolskich w ramach zadania pn. " Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych"

03.2016

Inwestor: Miasto i Gmina Strzelce Opolskie, Pl. Myśliwca , 47-100 Strzelce Opolskie

Główny zleceniobiorca: DOMEL, Dąbrowa Niemodlińska

Współpraca: Krzysztof Rostański, Iwona Dołżycka, Maciej Dołżycki, Maria Kiełbasa, Katarzyna Szczepaniszyn

 

 

37. Projekt rekompozycji zieleni parku przypałacowego znajdującego się u zbiegu ulic Zamkowej i Lipowej w dzielnicy Baranowice, w Żorach

11.2016

Inwestor: Gmina Miejska Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

 

 

38. Projekt zieleni do projektu koncepcyjnego Parku Miejskiego w Pyskowicach

11.2016

Inwestor: Gmina Pyskowice

Współpraca: Krzysztof Rostański, Beata Węgrzynek

 

 

39. Szczegółowa koncepcja urbanistyczno-przestrzenna terenów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w pobliżu kompleksu Solpark w Kleszczowie. Konsultacje doboru i kompozycji zieleni

11.2016

Inwestor: GT Real Estate Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 26a, Ruda Śląska

Współpraca: Krzysztof Rostański, Damian Radwański

 

 

40. Zieleniec przy Ul.Piastowskiej, Religi I Powstańców Śląskich w Zabrzu - 3 warianty koncepcji modernizacji

12.2016

Inwestor: Miasto Zabrze, ul Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze

Główny zleceniobiorca: CoLoR Inwestprojekt S.C. Katowice

Autorzy: Krzysztof Rostański, Tadeusz Czerwiński, Lechosław Rostański, Witold Linscheid, Magdalena Lerch

 

 

41. Projekt koncepcyjny zieleni do projektu Centrum Handlowo-Usługowego ze sklepem IKEA i budynkiem wielofunkcyjnym w Zabrzu, zielenią zorganizowaną, obsługą komunikacyjną i towarzyszącą

02.2017

Inwestor: IKEA Centres, Janki

Główny zleceniobiorca: Group-Arch, Wrocław

 

 

42. Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły w Bytomiu wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno –wypoczynkowe. Projekt Budowlano-wykonawczy Elementów Zagospodarowania ZPK „Żabie Doły”

03.2017, realizacja 09.2018

Inwestor: Gmina Bytom, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Bytom

Główny zleceniobiorca: Architektoniczne  Biuro  „CoLoR  inwestprojekt”  s.c.

Współpraca: Tadeusz Czerwiński, Krzysztof Rostański, Witold Linscheid, Lechosław Rostański, Alina Pancewicz, Marcin Pancewicz

 

 

43. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza dla zadania: „Rewitalizacja zwałowiska pocynkowego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. 1 Maja wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji” w ramach projektu Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas - LUMAT

05.2017, realizacja 11.2018

Inwestor: Miasto Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6

Autorzy: Krzysztof Rostański, Lechosław Rostański, Adam Rostański, Bożena Bronicka, Magdalena Żmudzińska-Nowak, Michał Chrapek, Marek Marzec

Konsultacja: Marta Pogrzeba

 

 

44. Projekt techniczny modernizacji kompozycji roślinnej w wybranych oczkach wodnych w Parku Śląskim

03.2018

Inwestor: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.,  Chorzów, Aleja Różana 2

Autorzy: Krzysztof Rostański, Adam Rostański

 

 

45. Projekt techniczny czatowni do obserwacji ornitologicznej przy stawie Hutnik w Parku Śląskim

03.2018, realizacja 08.2018

Inwestor: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A., Chorzów, Aleja Różana 2

Autor: Krzysztof Rostański, konsultacja: Barbara Balcer-Żbikowska

 

 

46. Strefy zagospodarowania i użytkowania Parku Śląskiego ze względu na potrzeby i możliwości ochrony wartości przyrodniczych Rada ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego

03.2018

Inwestor: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A., Chorzów, Aleja Różana 2

Współpraca: Aneta Moczkowska, Adam Rostański, Andrzej Wyrobiec, Marek Widuch, Piotr Skubała, Krzysztof Rostański, Elżbieta Myjak – Sokołowska, Barbara Bacler- Żbikowska, Izabela Gerold – Śmietańska, Ryszard Kulik, Jerzy Parusel, Artur Cieślak, Tomasz Oczkowicz

 

 

47. Projekt budowlany zagospodarowania terenu parku przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce

04.2018

Inwestor: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowe im. Dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju, ul. Dietla 5

Współpraca: Krzysztof Rostański, Lechosław Rostański, Roman Biernot, Stanisław Stanek, Edward Moroz, Tadeusz Czerwiński, Małgorzata Karolak, Marek Grąbczewski

 

 

48. Centrum Handlowo-Usługowe ze sklepem IKEA i budynkiem wielofunkcyjnym, zielenią zorganizowaną, obsługą komunikacyjną i towarzyszącą. Projekt zieleni

08.2018

Inwestor:

IKEA Centres Polska S.A., Janki

Główny zleceniobiorca: Group-Arch sp. z o.o. Wrocław

 

 

49. Zieleniec przy Ul.Piastowskiej, Religi I Powstańców Śląskich w Zabrzu - projekt budowlano-wykonawczy

07.2018

Inwestor: Miasto Zabrze, ul Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze

Główny zleceniobiorca: CoLoR Inwestprojekt S.C. Katowice

Autorzy: Krzysztof Rostański, Tadeusz Czerwiński, Lechosław Rostański, Witold Linscheid

 

 

50. Projekt koncepcyjny rewitalizacji parku w Opolnie-Zdroju k. Bogatyni

03.2021

Główny zleceniobiorca: Stowarzyszenie Dom Kołodzieja

 

51. Koncepcja parku w Siewierzu-Jeziornej

07.2022

Główny zleceniobiorca: AND INVESTMENT Sp. z o.o.

Współpraca: A.K.  Barysz, K. Rostański

 

 

52. Budowa tężni z zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego Eko-Zakątek.

07.2022

Inwestor: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

Główny zleceniobiorca: MOLTO STUDIO architektoniczne

Współpraca: M.Kuchta, L. Rostański, K. Rostański