HORTUS - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA
I TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Nazwa skrócona:
Pracownia HORTUS, KRZYSZTOF ROSTAŃSKI

Pracownia działa od 1993 roku.

NIP: 898-001-78-11

REGON: 271896006