Rośliny mogą być fascynującym medium. Czasem są jak farby, którymi malujemy świat. Czasem jak akcenty budujące formę. Swoboda czy geometria? To pytanie nigdy nie zyska jednoznacznej odpowiedzi. Światy, jakie tworzymy, mogą być tak różne, a natura ma często tak zaskakujące oblicza.

 

 Galeria realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skwer przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z oczekiwaniem Inwestora miał prezentować dywagacje na temat liczby π (Pi). Cóż bardziej pasuje do jej tajemniczej siły niż koło i spirala złotego podziału, stanowiąca jego fraktalne przekształcenie.

Uwikłanie liczby π w strukturę wszechświata i nasze życie bywa zaskakujące. Świadomość tego faktu starał się zaszczepić swoim uczniom legendarny profesor matematyki z III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach - Stanisław Pater. Niejeden z jego wychowanków zetknął się z tutejszym Wydziałem. Jako człowiekowi z bardzo ścisłym umysłem matematycznym bliski był mu świat literatury i poezji. Ułożył więc pewną frazę, która stanowi ideę przewodnią tego skweru:

"Źle w mgle i snach błądzącym do wiedzy progu iść..."

Podstawiając cyfry pod słowa, zgodnie z ilością zawartych w nich liter, otrzymamy kolejne cyfry w liczbie π - 3,141592653...

Kompozycję budują 3 szczepione miłorzęby, skądinąd zadziwiające drzewa. Towarzyszą im formowane żywotniki w liczbie czternastu. Wszystko rozmieszczone zgodnie ze złotym podziałem. Od czasów Euklidesa i Biblioteki Aleksandryjskiej proporcja ta stanowiła źródło naukowych niepokojów dla geometrów, biologów, architektów i artystów.