1. Projekt zagospodarowania terenu wokół muzeum

w Gliwicach. Willa Caro. Gliwice ul.Dolnych Wałów

22.02.1993

Inwestor:U.M.w Gliwicach

Gł.zleceniobiorca: Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych, Łódź

Współautor: mgr inż. arch. E. Pfutzner

2. Projekt ogrodu szkoły. Żory ul.Wodzisławska

7.03.1993

Inwestor: Szkoła Podstawowa, Żory ul.Wodzisławska

Gł.zleceniobiorca: Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych FiW Szendera

 

3. Analizy konserwatorskie do projektu rewaloryzacji parku Chopina w Gliwicach

12.1994

Inwestor:U.M. w Gliwicach

Gł.zleceniobiorca: P.U.T. Unitech, Gliwice

 

4. Projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku w Czerwionce

5.03.1995

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach

 

5. Projekt koncepcyjny renowacji parku przy Dworze

w Leszczynach, wraz z analizami konserwatorskimi

i inwentaryzacją szczegółową zieleni

6.10.1995

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach

 

6. Projekt parku w Kleczy Górnej

27.05.1992 - 8.11.1995

Inwestor prywatny

 

7. Projekt rewaloryzacji parku  w Promnicach

3.10.1996

Inwestor:NOMA 2

 

8. Studium konserwatorsko- urbanistyczne i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku krajobrazowego

w Przyszowicach

30.12.1996

Inwestor: U.M. i G. Gierałtowice

Współpraca: dr inż. arch. Barbara Stankiewicz

 

9. Projekt zieleni dla Projektu zagospodarowania terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

28.05.1997

Gł.Zleceniobiorca: Biuro Architektoniczne UNIGRAF, Gliwice

 

10. Projekt zieleni do projektu przebudowy Rynku

w Bytomiu

08.1997

Inwestor: Urząd Miejski w Bytomiu

Gł. zleceniobiorca: M-Projekt, Bytom, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk

 

11. Inwentaryzacja i projekt zieleni wzdłuż ulicy Klasztornej w Częstochowie

04.1999

Inwestor: UM w Częstochowie

Współpraca: dr inż.arch. M.Mikoś-Rytel

 

12. Projekt rewaloryzacji zieleni dla Tyskich Browarów Książęcych

24.07.2000

Inwestor: Kompania Piwowarska S.A. Tyskie Browary Książęce

Współpraca: mgr inż. arch. krajobrazu Jacek Krych, mgr inż. arch. krajobrazu Piotr Banaszczak

 

13. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy

Placu Krakowskiego w Zabrzu

projekt: 03.2002

realizacja: 08.2004

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu

Gł. zleceniobiorca: Terenowy Zespół Usług Projektowych, Zabrze

Współpraca: mgr inż. arch. Leszek Rupniewski, mgr inż. Stanisław Stanek, mgr inż. Adam Gralewski, techn. Czesław Sławiński, mgr inż. Mireusz Janoszka, mgr inż. Marek Kurtyka, inż. Stanisław Trocer

 

14. Koncepcja zagospodarowania parku między

ul. Sikorskiego i ul. Harcerską w Świętochłowicach

10.2005

Inwestor: Urząd Miejski w Świętochłowicach

 

15. Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z infrastrukturą znajdującą się pomiędzy ulicami Mickiewicza, Słowackiego, Szkolną i Ogrodową w Sandomierzu

koncepcja: 07.2006

projekt: 12.2007

Inwestor: Gmina Sandomierz

Współautorzy: mgr inż. Leszek Rupniewski, mgr inż. Adam Gralewski, techn. Czesław Sławiński, mgr inż. Zbigniew Rusek, inż. Marek Kurtyka, techn. Michał Łyko, inż. Krzysztof Matysik, mgr inż. Stanisław Stanek, mgr inż. Stanisław Latos, mgr inż. Andrzej Leśniak, inż. Stanisław Trocer

 

 

16. Rewitalizacja Parku Dworskiego przy ul. Parkowej

w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom

04.2008

Inwestor: Gmina Ruda Śląska

Główny zleceniobiorca: Robiprojekt, Gliwice

Współautor: mgr inż. Andrzej Kozielski

 

17. Dokumentacja naukowo-badawcza obszaru projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Sosnowcu Zagórzu

09.2014

Inwestor: Urząd Miasta Sosnowiec

Współpraca:prof. nzw. dr hab. Adam Rostański, prof. dr hab. Aleksander Herczek, mgr Piotr Grzegorzek, mgr Marek Szuwarzyński

 
 

18. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa. Projekt zieleni.

02.2015

Inwestor: Miasto Opole

Gł. zleceniobiorca: Domel, Dąbrowa

Współpraca: mgr inż.arch. Iwona Dołżycka

 
 

19. Projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku miejskiego w Wodzisławiu Śl.

07.2015

Inwestor: Służby Komunalne Miasta, Wodzisław Śląski

 

 

20. Studium architektoniczno-urbanistyczne dla zadania rewitalizacja terenu parku przy ul. Powstańców Śl. w Piekarach Śląskich.

12.2015

Inwestor: Gmina Piekary Śląskie

Współpraca: dr inż. arch. Damian Radwański, mgr inż. arch. Magdalena Preisner, arch. Kamil Kajdas, arch. Michał Chrapek

 

21. Dokumentacja ewidencyjna dla parku przypałacowego w dz. Baranowice, w Żorach

06.2016

Inwestor:

 Gmina Miejska Żory, Żory

Autor: Krzysztof Rostański

 

22. Projekt rekompozycji zieleni parku przypałacowego znajdującego się u zbiegu ulic Zamkowej i Lipowej w dzielnicy Baranowice, w Żorach

11.2016

Inwestor:  Gmina Miejska Żory, Żory

Autor: Krzysztof Rostański

 

23. Opracowane założeń merytorycznych i zakresowych do projektu konserwacji i renowacji zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach

04.2017

Inwestor: Gminą Tarnowskie Góry, Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Główny zleceniobiorca: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Współpraca: Krzysztof Rostański, Magdalena Żmudzińska-Nowak

 

24. Projekt budowlany zagospodarowania terenu parku przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce

04.2018

Inwestor: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowe im. Dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju, ul. Dietla 5

Autorzy: Krzysztof Rostański, Lechosław Rostański, Roman Biernot, Stanisław Stanek, Edward Moroz, Tadeusz Czerwiński, Małgorzata Karolak, Marek Grąbczewski

Przypuszczalnie pierwszy surrealistyczny park na świecie z 1949 roku.

 

25. Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

06.2023

Inwestor: Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

Autorzy: Krzysztof Rostański, Lechosław Rostański, Małgorzata Kuchta, Katarzyna Stanek, Michał Łyko,