Profil zainteresowań:

Architektura krajobrazu

Projektowanie zieleni

Ekologia i rekultywacja

Kompozycja urbanistyczna

Percepcja krajobrazu

Kontekst kulturowy w architekturze