Efektem indywidualnych i zespołowych prac badawczych nad sposobami doboru roślin są dwa opracowania.

 

Pierwszym jest "Katalog drzew, krzewów i pnączy HORTUS", w wersjach dla DOS z 1994 roku i dla WINDOWS z 2002 r.

 

Drugim - "Internetowa Baza Roślin IBRO", w której wykorzystano część informacji z Katalogu HORTUS. Działała do 2014 r.

Obecnie na jej podstawie opracowano niezależną bazę e-katalog Związku Szkółkarzy Polskich