Specjalność:

 

Inwentaryzacja drzew i krzewów z określeniem wieku

Przygotowanie dokumentacji do wniosków o usunięcie drzew i krzewów

Projekty parków i ogrodów

Projekty rewaloryzacji parków historycznych

Projekty rekultywacji

Projekty użytków ekologicznych

Projekty o charakterze naturalistycznym

Projekty zieleni dostosowane do certyfikacji BREEAM

Publikacje popularyzujące zagadnienia ekologiczne