Krzysztof GASIDŁO, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Idea minimalizmu w kształtowaniu terenów po eksploatacji górniczej. w: X Konferencja Naukowo-Techniczna: Ochrona środowiska na terenach górniczych. SITG, Zawiercie 2014, s.15, komunikat

 

Krzysztof GASIDŁO, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Idea minimalizmu w kształtowaniu terenów po eksploatacji górniczej. w: Przegląd Górniczy 8/2014, s.17-23, ISSN 0033-216X

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Afordancje przestrzeni usługowych. w: Interpretacje przestrzeni. Materiały konferencyjne, XI Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Natura-Kultura", Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce 2016, s.24-25, ISBN 978-83-88417-71-9

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Modelowanie heurystyczne naturalistycznych założeń zieleni. Topiarius Studia Krajobrazowe ISSN 2449-9595, T1. 2016, s.54-63

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Structural sustainability: Heuristic approach. in: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2017, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic. Eds. Marian Drusa, Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak, Andrea Segalini. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 052007 s. 1-10, DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052007

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Konotacje w architekturze. Część 1. O sztuce wiązania znaczeń czerpanych z kultury. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, stron 191, ISBN 978-83-7880-521-2

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Connotations in architecture. Part 1. On the art of observation of associations drawn from culture. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, stron 178, ISBN 978-83-7880-595-3