Od końca lat 90. budowany jest w Zabrzu-Kończycach kościół proj. Jana Kubeca. Wokół niego stopniowo urządzany jest park. Ogólny podział parku na prostokątne części o zróżnicowanych funkcjach zaproponował inż. Kubec. Od 2002 roku wypełniam poszczególne części parku starając się, by zachować spójność charakteru budynku i parku. Od września roku 2015 park ten nosi nazwę Parku im. Kardynała Augusta Hlonda - pierwszego polskiego ordynariusza diecezji Katowickiej po odzyskaniu niepodległości, Prymasa Polski. Na park sładają się: Skwer Pamięci z pomnikiem walczących o niepodległość, Ogród Maryjny z zespołem górek tworzących wnętrze pod kapliczkę, Rajska Łąka z grupami drzew i krzewów ozdobnych, Ogród Farski z zarysem dwnego kościoła, krzyżem misyjnym w miejscu dawnego ołtarza, ławkami w miejscach przypór i krajobrazem stanowiącym nawiązanie do Ziemi Świętej, ogród ten ma ilustrować słowa Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Plac Błogosławieństw, który w przyszłości miałby mieć utwardzoną nawierzchnię, a obecnie jest rodzajem łąki, i Ogród Rajski z kwitnącymi drzewami, które gdy się rozrosną powinny pozwolić na chwilę odpoczynku pod ukwieconymi gałęziami. Park stanowi jedyne w dzielnicy miejsce rekreacji wśród urządzonej zieleni. Cieszy się powodzeniem, szczególnie to, że można tu chodzić po trawnikach.

 

Projekt zagospodarowania zieleńca w Zabrzu-Kończycach

Projekt - 2002-2015, Realizacja II Etapu - 2015

Inwestor: UM w Zabrzu

Projekt: Krzysztof Rostański, Pracownia HORTUS, Katowice

Współpraca: Jan Kubec, Lechosław Rostański, Stanisław Stanek, Bożena Bronicka

 

Październik 2009

Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z SARP O.Katowice - Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

Kategoria Urbanistyka: Renowacja zieleńca oraz terenów wokół Kościoła Parafialnego w Zabrzu - Kończycach