Dla Alei Korfantego w Zabrzu zaprojektowano zieleń tworzącą rodzaj barwnej, żywej przestrzeni. Powiązano ze sobą formalnie obie strony alei i szeroki, wewnętrzny pas rozdziału. Powstała kompozycja wchłonęła zieleń tu zastaną uzupełniając ją i korygując tak, by każdemu skrzyżowaniu nadać czytelnie inną formę. Dobór i wielkość akcentów uatrakcyjnia przejazd nie angażując uwagi kierowcy, a jednocześnie zmienia tę ruchliwą arterię w rodzaj ogrodu dla okolicznych mieszkańców. Jest to ogród do oglądania z dystansu, spoza ulicy. Wprowadzenie ludzi do jego wnętrza mogłoby stwarzać zagrożenia dla ruchu drogowego.

 

Projekt gospodarki zielenią dla al. Korfantego w Zabrzu

Projekt - 05.2008, Realizacja I Etapu - 2009

Inwestor: UM w Zabrzu

Projekt: Krzysztof Rostański, Pracownia HORTUS, Katowice