Ideą Parku Odkrywców jest krajobraz jaki pozostawiają po sobie wody zalewowe, wracające do koryta rzeki. Tereny wyżej położone pozostają pozornie nietknięte. Niżej woda zostawia łachy piaskowe, pasma roślin, naniesiony materiał. Wszystko to kieruje się ku rzece. W roślinności miały dominować gatunki rodzime, mazowieckie, choć brzegi rzek obsadzane bywają również roślinami ozdobnymi. Gdy powódź mija, życie powraca. Roślinność znów jest bujna, barwna.

Jest tu też pewna głębsza warstwa treściowa, jakby lustro. Przechodząc na jego drugą stronę widzimy oczami wyobraźni Warszawę zalaną wojenną pożogą. Dziś na tamtych zgliszczach jest kwitnące miasto. Ślady, którymi odeszła przeszłość są już tylko w sercach mieszkańców.

 

Park Odkrywców wokół Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Projekt - 05.2007, Realizacja 2011

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Gł. zleceniobiorca: RAr-2 Laboratorium Architektury, Ruda Śląska

Projekt zieleni: Krzysztof Rostański, Pracownia HORTUS, Katowice

Współpraca: główny projektant - Jan Kubec, autorka "Szeptaczy" Elżbieta Wierzbicka (Wela)