Ulica Akademicka stanowi główną oś dzielnicy akademickiej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Władze Uczelni z JM Rektorem Prof. dr hab. inż. Andrzejem Karbownikiem na czele zdecydowały o przekształceniu tej ulicy w pasaż pieszy, który powinien łączyć wydziały Politechniki, a nie je rozdzielać. Pasaż ten ma umożliwiać atrakcyjne przejście z centrum miasta w kierunku wznoszonej obecnie hali widowiskowej. Pierwszym ku temu krokiem był ogólnopolski konkurs studencki. Później pieczę nad formą architektoniczną przejęli moi koledzy. W pola, przeznaczone przez nich na zieleń, wpisałem układy roślin, wiążące teren w całość formalną. Podstawową formą jest tu eliptyczny plac z fontanną. Elipsę tę powtarza układ krzewów w terenie po drugiej stronie ulicy Bolesława Krzywoustego. Drugim elementem wiążącym jest pas trzmielin, ujmujący swym łukiem plac z fontanną i dalej, poza ul.Krzywoustego - łąkę mającą służyć imprezom plenerowym. Pas ten rozcina, przed wejściem do Wydziału Budownictwa, szeroki prostokątny parter z traw. Na jego osi, po drugiej stronie ulicy, założyłem również parter z traw, tym razem na rzucie kwadratu. Kolejnym elementem podkreślającym jedność formalną terenu są romieszczone po terenie kwadraty z tawuł. Nawiązują one do kwadratowych podziałów, jakie wprowadziła koncepcja architektoniczna. Poszczególne elementy kompozycji zieleni zostały rozłożene tak, by podkreślać pewne akcenty, tworzyć w różnych miejscach lokalne kulminacje lub naprowadzać na żądane kierunki. Podstawową wartością są tu szerokie połacie trawnika, będące wymaganym tłem dla akcentów, a funkcjonalnie - miejscem wypoczynku.

 

Projekt zagospodarowania ulicy Akademickiej w Gliwicach i terenów bezpośrednio przyległych, jako publicznej strefy pieszej

Koncepcja architektoniczna - 2011, dr inż. arch. Tomasz Bradecki

Projekt budowlany - 2011-2013, Robiprojekt Gliwice, mgr inż.arch. Andrzej Kozielski

Koncepcja i projekt zieleni - 2011-2013, dr hab.inż.arch. Krzysztof Rostański prof. nzw. w P.Śl.

Realizacja - 09.2014

Inwestor: Politechnika Śląska, UM w Gliwicach

 

Sierpień 2015

Modernizacja ulicy Akademickiej wraz z terenami przyległymi została wyróżniona specjalną nagrodą Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla Modernizacji Roku