Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Rewaloryzacja otoczenia zameczku myśliwskiego w Promnicach - konflikt tradycji miejsca i współczesnych potrzeb. w: Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w Polsce. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci prof. dr hab. Longina Majdeckiego - Warszawa 1998, s. 179-184

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Composition of the Chosen Landscape Parks of the 19th Century in Siliesia Region of Poland. w: Plant introduction. 1/2000, National Academy of Sciences of Ukraine, National Botanical Garden, "Naukova Dumka", Kiev 2000, p.60-63

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Otoczenie Wili Caro. w: Rocznik Muzeum w Gliwicach. t.XVI, s. 113-122, Gliwice 2001

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Geometria w dziewiętnastowiecznych kompozycjach parkowych na przykładzie Parku Chopina w Gliwicach i Parku Miejskiego w Sandomierzu. w: Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Historia, stan obecny i wizja przyszłości. PTB, Poznań 2008, s. 241-247

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Założenie kompozycyjne zieleni wokół kościoła pw. św. Jerzego w Ostropie. w: Kościół pw. św. Jerzego, Ostropa. Monografia Spotkanie z Zabytkiem. 1(II) 2008, Wydawnictwo Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice, s.9-16

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Kompozycja zieleni folwarku w Cieszowej. Uwarunkowania przestrzenne. w: Założenie folwarczne Cieszowa. Monografia Spotkanie z Zabytkiem. 4(II) 2008, Wydawnictwo Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice, s.23-34

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Krajobrazy odzyskiwane Górnego Śląska jako zielone tło dla osiedli robotniczych zwanych "Familokami". w: Familok - górnośląski dom wielorodzinny. Monografia Spotkanie z Zabytkiem. 2(III) 2009, Wydawnictwo Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice, s.29-41

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Kompozycja    ogrodu    przy    willi    rodziny    Mende   w  Wodzisławiu. Modernistyczna willa J. Mendego, Wodzisław Śl., Monografia Spotkanie z Zabytkiem. 3(IV) 2010, Wydawnictwo Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 23-32

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Założenia parkowo-ogrodowe w województwie śląskim. w: Parki i ogrody w kontekście trwałego rozwoju regionów. Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów 2013, s.45

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Ślad historii jako stymulator funkcji społecznych. w: Żmudzińska-Nowak M., Radziewicz-Winnicki R. (red): Przestrzenie historyczne miasta w projektowaniu konserwatorskim. Historyczne mury miejskie w Żorach jako przedmiot opracowania. Monografia 615, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s.61-71,  ISBN 978-83-7880-395-9

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Skansen maszyn parowych w kreacji postmodernistycznej przestrzeni wystawienniczej. w: Żmudzińska-Nowak M., Radziewicz-Winnicki R. (Red.).: Wokół dziedzictwa przemysłowego ziemi tarnogórskiej. Skansen maszyn parowych przy zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach - koncepcje modernizacji. Monografia 675, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s.158-167 ISBN 978-83-7880-478-9

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: The Open-Air Steam Engine Museum in the Post-Modernist Creation of the Exhibition Area. in.: Żmudzińska-Nowak M., Radziewicz-Winnicki R. (Eds.). About Industrial Heritage of Tarnowskie Góry Land. The Open-Air Steam Engine Museum at the Historic Silver Mine in Tarnowskie Góry - Modernisation Concepts. Monografia 675, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s.168-174, ISBN 978-83-7880-478-9

 

Rostański K.M., Rostański A., Herczek A., Gorczyca J., Dulias R.: Rów Rudzki II. ekoRuda, Ruda Śląska 2018, stron 32. ISBN 978-83-940754-2-2

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Surrealistic Historical Park in Rabka, 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.603 032099   https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/603/3/032099/pdf