Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Przywracanie sprawności retencyjnej obszarów nadmiernie wylesionych na przykładzie terenów źródliskowych rzeki Warty. w: Klemens J. (red.): Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura z.38, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000, s. 111-116

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Zieleń parkowa jako wynik naturalnej sukcesji. w: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym. Polska Akademia Nauk IGSMiE, Kraków 2001, s. 173-187

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Parks of natural succession in Upper Silesia - region of Poland. w: Vegetation and Ecosystem Functions. International Association of Vegetation Science, Technische Universitat Munchen, Munchen 2001, p.210

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Parki naturalnej sukcesji na terenach zdegradowanych Górnego Śląska. w: Rybarkiewicz J. (red.):Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej. Materiały pokonferencyjne. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, Katowice 2002, s. 101-105

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Przyrodnicze znaczenie nieużytków poprzemysłowych w krajobrazie Aglomeracji Katowickiej. w: Rybarkiewicz J. (red.): Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, Katowice; Wydział Rozwoju Regionalnego. Śląski Urząd Wojewódzki. Katowice 2002, Gospodarka Przestrzenna, Biuletyn Nr 40, s. 99-102

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Sukcesja naturalna jako sposób na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. w: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. AGH, Politechnika Krakowska, Oddział PAN w Krakowie, Kraków 2003, s.145-154

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Sanacja nieużytków miejskich metodą kreowania sukcesji roślin. w: ULAR Odnowa Krajobrazu Miejskiego. Wydział Architektury Pol.Śl. Gliwice 2005, s.453-464.

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Efemeryczny Park Górnośląski - nowy wymiar nieużytków miejskich. w: Czasopismo Techniczne 10/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s.77-79

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Krajobrazy odzyskiwane Górnego Śląska. w: Konopacki J., Skrzyńska A. (red), Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych. Instytut Architektury Krajobrazu PK, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Kraków, Sosnowiec, Niepołomice 2008, s.117-118

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Użytki ekologiczne jako miejsca fascynacji przyrodniczych. w: Przegląd Komunalny 9/2008, s.79-82

Krzysztof M. Rostański: Krajobrazy odzyskiwane Górnego Śląska jako zielone tło dla osiedli robotniczych zwanych "Familokami". w: Familok – górnośląski dom wielorodzinny. Monografia Spotkanie z Zabytkiem. 2(III) 2009, Wydawnictwo Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice, s.29-41

Krzysztof GASIDŁO, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Idea minimalizmu w kształtowaniu terenów po eksploatacji górniczej. w: Ochrona środowiska na terenach górniczych. X Konferencja Naukowo-Techniczna, materiały. SITG Zawiercie, 2014, s.15

Wojciech NAWORYTA, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Propozycja metody postępowania w sprawie rewitalizacji dużych terenów poeksploatacyjnych – studium przypadku Kopalni Węgla Brunatnego Turów. w: Skowronek J. (red.), Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych. tom 7, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-83-939544-2-1, s.299-310

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Naturalistic design  – limited sustainability or last chance  action. w: Niin G., Mishra H.S. (Eds.) Landscapes in flux. Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia, Tartu 2015, pp. 101-105, ISBN 978-9949-536-97-9

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Modelowanie heurystyczne naturalistycznych założeń zieleni. Topiarius Studia Krajobrazowe ISSN 2449-9595, T1. 2016, s.54-63

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Structural sustainability: Heuristic approach. w: W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2017, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic. Eds. Marian Drusa, Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak, Andrea Segalini. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 052007 s. 1-10, DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052007

 

 Rostański K.M., Rostański A., Herczek A., Gorczyca J., Dulias R.: Rów Rudzki II. ekoRuda, Ruda Śląska 2018, stron 32. ISBN 978-83-940754-2-2

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Sustainable Land Use Principle as Employed in the Revitalization of a Zinc Spoil Heap Located in Ruda Slaska, Poland. 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.471 102019   https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/10/102019

 

Węgrzynek B., Jędrzejczyk-Korycińska M., Nowak T., Rostański K.M.: Encyklopedia drzew i krzewów Polski. Wydaw. Dragon, Bielsko-Biała 2020

 

Dobrowolska M., Stasiła-Sieradzka M., Rostański A., Rostański K.M., Jędrzejczyk-Korycińska M..: Research and analysis of working conditons in industrial occupations. Vol. 2, Optimisation of human functioning in modern working environment. The present. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2021

 

Żmudzińska-Nowak M., Gasidło K., Rostański K. M., Stangel M., Jendruś R., Mzyk T., Turek-Szytow J., Barchańska H., Płonka J., Gawor Ł., Marcisz M., Różański Z.. Problemy degradacji i rewitalizacja terenów. Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Praca zbiorowa. Pod red. Sebastiana Werle, Joanny Ferdyn-Grygierek, Marcina Szczygła. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2021

 

Kuzior A., Rostański K. M., Hąbek P., Marszałek-Kotzur I., Płaza G., Midor K., Hordyńska M.. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej. Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Praca zbiorowa. Pod red. Sebastiana Werle, Joanny Ferdyn-Grygierek, Marcina Szczygła. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2021

 

Rostański K.M.: Contaminated areas as recreational places-exploring the validity of the decisions taken in the development of Antonia Hill in Ruda Śląska, Poland. Land, 2021 vol. 10 iss. 11 s. 1-20 (art. no. 1165), bibliogr. 90 poz. e-ISSN2073-445X, DOI: 10.3390/land10111165, https://www.mdpi.com/2073-445X/10/11/1165/htm