Krzysztof M.ROSTAŃSKI: HORTUS Komputerowy katalog drzew, krzewów i pnączy dla projektantów terenów zieleni. Śląsk sp. z o.o., Gliwice 1994, stron 83

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Przebudowa zieleni wybranych dzielnic Katowic z wykorzystaniem komputerowych metod doboru tworzywa roślinnego. II Ogólnopolska konferencja: Komputer w projektowaniu architektonicznym i dydaktyce. Publikator sp. z o.o., Białystok 1994, s.97-104

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Wykorzystanie metody komputerowego doboru dendroflory dla kształtowania zieleni na Górnym Śląsku.  w: Kryteria oceny wpływu człowieka na środowisko. Katedra Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Materiały seminaryjne. Jaworze-Gliwice 1994, s.68-73

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI, Agnieszka BUGNO: Projektowanie zieleni w przestrzeni CAD. w: CAD Space - Proceedings of the 3th International Conference, Białystok 1995, s.15-23

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Poszukiwanie komputerowej metody doboru materiału roślinnego do projektowania terenów zieleni. w: II Krajowa Konferencja -Komputerowe wspomaganie badań naukowych. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1995, s.151-154

 

Henryk ANDRZEJEWSKI, Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Landscape design tool of wide ecological aspect.  w: CAD Creativeness - Proceedings of the 4th International Conference [Computer in architectural design], Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok 1996. s.8-12

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Komputerowy katalog drzew, krzewów i pnączy uwzględniający polskie warunki klimatyczne. w: Zjazd Członków Sekcji Dendrologicznej PTB w Szczecinie, SD PTB, Zakład Dendrologii AR w Szczecinie, Szczecin 1996, s.121-126

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Co warto uprawiać w naszym regionie. w: 3i - Informator indywidualnego inwestora. nr 3'99(11), s. 7-8

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: HORTUS, Katalog drzew, krzewów i pnączy dla projektantów terenów zieleni. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Architektury Politechniki Śl. Gliwice 2002, stron 48

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Komputerowy katalog, drzew, krzewów i pnączy Hortus. w: Polskie kolekcje dendrologiczne i ich wykorzystanie. XXXIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Rada Ogrodów Botanicznych w Polsce. Poznań-Kórnik 2002, s.41

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Katalog drzew, krzewów i pnączy HORTUS - narzędzie wspomagające projektowanie zieleni, które uwzględnia polskie warunki klimatyczne, polską ofertę szkółkarską i polski krajobraz przyrodniczy.  Architektura Krajobrazu nr 1-2/2003 s.74-79

 

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Katalog drzew, krzewów i pnączy HORTUS - narzędzie wspomagające projektowanie zieleni, które uwzględnia polskie warunki klimatyczne, polską ofertę szkółkarską i polski krajobraz przyrodniczy.  - poster na V Forum Architektury Krajobrazu. Architektura Krajobrazu nr 3-4/2003 s.69

Krzysztof M.ROSTAŃSKI: Aspekty przyrodnicze w kontekście zasobów mieszkaniowych. w: "Program Mieszkanie +" w budownictwie; aspekty techniczne budowania i remontowania; rewitalizacja miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych. IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, Gliwice, 21-22 czerwca 2017 r. Katowice : Śląska Izba Budownictwa, 2017, s. 18-19 + tekst na CD-ROM