Krzysztof ROSTAŃSKI, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych. Wydawnictwo KUBAJAK, Krzeszowice 1997, stron 128

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Miłorząb - czy drzewo zapomniane? w: Rocznik Dendrologiczny Vol.46 - 1998, s. 131-134

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Drzewa i krzewy o wymiarach pomnikowych na terenie projektowanego Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego. w: Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. t.5 z.1: 441-450, 1999

 

Krzysztof ROSTAŃSKI, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Atlas i klucz, Drzewa i krzewy. Wydawnictwo KUBAJAK, Krzeszowice 1999, stron 231

 

Krzysztof ROSTAŃSKI, Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Atlas i klucz, Drzewa i krzewy. Wyd. IV poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo KUBAJAK, Krzeszowice 2003, stron 215

 

Krzysztof M. ROSTAŃSKI: Analiza porównawcza relacji pomiędzy wiekiem drzew a ich pierśnicami w dzielnicach Koszutka i Ligota w Katowicach. w: Drzewo w krajobrazie kształtowanym przez człowieka. Materiały konferencyjne Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB. Olsztyn 2004, s.13